Realistisch

 

Geen luchtfietserij maar een heldere kijk op de opgave.

Duurzaamheid is hierbij geen apart hoofdstuk maar vormt van nature de basis bij ieder opgave. Duurzaamheid is meer dan een formule. Duurzaamheid betekent ook op een juiste manier bestaande gebouwen hergebruiken. Duurzaamheid houdt het besef in wat kunnen we in de tijd met een gebouw als de functie mocht veranderen.

 

Mijn ervaring zet ik graag in, niet alleen bij het ontwerp maar ook juist bij de uitvoering.

Op ieder moment de juiste keuzes maken om samen tot het gewenste  eindresultaat te komen.

 

Deze witte villa in Amersfoort stond er al en ik heb hier dankbaar gebruik van gemaakt. Niet alleen markeert het nu de ingang naar het binnenplein maar tevens vormde deze villa de inspiratie voor het naastgelegen appartementen torentje van dit binnenstedelijk woningbouw project.

 

 

 

 

 

 

LINKS

 

HOME

 

LEVERINGSVOORWAARDEN